O standardu:

Kreiran pod okriljem Evropskog saveta hemijske industrije, SQAS je jedinstveni sistem upravljanja kvalitetom, zaštitom životne sredine i bezbednosti na radu namenjen isključivo transportnim kompanijama. U cilju kontinuiranog poboljšanja poslovnih procesa, hemijske kompanije Evropske unije značajnu prednost daju SQAS sertifikovanim kompanijama, prilikom odabira pružalaca usluga transporta.

Implementacijom ovog sistema upravljanja vaša kompanija će uspeti da:

Zadovolji stroge kriterijume koje nameću kompanije iz oblasti hemijske industrije pružaocima transportnih usluga;

Ostvari kompetitivnu prednost nad ostalim transportnim kompanijama;

Omogući proboj na tržište Evropske unije gde su zahtevi ovog sistema neophodni preduslov;

Omogući pružanje vrhunskih usluga transporta koje zadovoljavaju visoke standarde kvaliteta, bezbednosti i smanjenog uticaja na životnu sredinu.

Saznajte više

Raspitajte se o SQAS i drugim standardima.