O standardu

Tržište Evropske unije predstavlja najprimamljivije tržište za proizvođače u Srbiji i okruženju. Ukoliko želite da svoj proizvod izvozite na tržište EU neophodno je da se usaglasite sa direktivama koje se odnose na Vaše proizvode.

Proizvođač je zakonski dužan da su njegovi proizvodi usaglašeni sa zahtevima direktive i da oni poseduju CE oznaku.

Evropska Unija je objavila seriju ,,Direktiva za novi pristup“ koje su sve zemlje članice EU obavezne da primene.

Cilj Direktiva za novi pristup je da se pojednostavi kretanje robe u i izvan zemalja članica EU. Ovo znači da proizvođači koji prodaju proizvode unutar EU, moraju imati CE oznaku na svojim proizvodima, ambalaži i propratnoj dokumentaciji. CE znak ukazuje da je proizvod projektovan i proizveden u skladu sa odredbama svih primenjivih direktiva EU.

CE znak je obavezan na teritoriji zemalja članica EU i mora biti postavljen pre nego što se proizvod plasira na tržište i stavi u upotrebu.

Najbolja potvrda našeg kvaliteta su proizvodi koje naši klijenti uspešno prodaju na tržištu Evropske Unije.

Oprema koja mora da poseduje CE znak na tržištu EU:

Igračke;

Rashladni uređaji;

Lična zaštitna oprema i oprema za rad u eksplozivnim uslovima;

Gasni uređaji;

Građevinski materijal;

Sudovi pod pritiskom, parni kotlovi i oprema koja radi pod visokim pritiskom;

Medicinski uređaji i in vitro dijagnostička medicinska oprema;

Mašine;

Električni uređaji;

Liftovi;

Merni instrumenti;

Nautička oprema;

Radio i telekomunikaciona oprema i satelitska oprema.

Saznajte više

Raspitajte se o CE znaku i drugim standardima.