O standardu

Vi i zaposleni u Vašoj organizaciji imate pravo na zdravo i bezbedno radno okruženje. Najbolji način da ovo obezbedite je uvođenje međunarodno priznatog standarda za upravljanje zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu.

Naši konsultanti poseduju licence, stručnost i iskustvo za implementaciju zahteva ovog standarda.

Implementirani zahtevi OHSAS 18001 znači da je Vaš sistem upravljanja pod nadzorom i u skladu sa najboljim standardima i praksama bezbednosti i zdravlja na radu na minimiziranju rizika za zaposlene kojima oni mogu biti izloženi na svojim radnim mestima.

Identifikaciju opasnosti, procena rizika, proces kontrole rizika i rezulatati kontrole rizika su osnova celokupnog sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu.

Koristi od sistema menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu zaposlenih su višestruke:

Planiranje, identifikacija opasnosti i zakonskih zahteva, ocene rizika i kontrole;

Struktura i odgovornosti svih zaposlenih po pitanju zdravlja i bezbednosti na radu;

Obuka, svest i kompetentnost svih zaposlenih i lica uključenih u proces rada;

Operativna kontrola nad svim aktivnostima u organizaciji;

Spremnost i reagovanje u hitnim i vanrednim slučajevima;

Merenje i monitoring učinka na planovima bezbednosti I zdravlja na radu;

Preispitivanje i poboljšavanje sistema bezbednosti I zdravlja na radu.

OHSAS 18001 je nova dopunjena verzija standarda, koji je harmonizovan sa standardima ISO 9001 i ISO 14001 radi lakše međusobne integracije u jedinstven integrisan menadžment sistem.

Saznajte više

Raspitajte se o OHSAS 18001 i drugim standardima.