O standardu

Sistem upravljanja zaštitom životne sredine je međunarodni standard koji se bavi pitanjima ekološkog menadžmenta.

U sve većoj zabrinutosti za zaštitu životne sredine ovaj standard predstavlja aktivni koncept za poboljšanje ekoloških performansi svake organizacije bez obzira na njenu delatnost i veličinu.

Usaglašavanjem sa zahtevima standarda upravljanja zaštitom životne sredine vrši se konstantan uticaj na rukovodstvo i sve zaposlene u cilju razvijanja svesti o neophodnosti zaštiti životne sredine tokom realizacije svojih aktivnosti i procesa rada.

Ovaj standard je zasnovan na oceni rizika gde se identifikuju svi ekološki aspekti i uticaj važan i za delatnost organizacije kao i definisanje i uspostavljanje mera za njihovo praćenje i kontrolu.

Usaglašavanjem sa zahtevima standarda upravljanja zaštitom životne sredine ne znači istovremenu zamenu postojeće tehnologije i procesa rada najnovijim tehnologijama, ali znači zamenu ekološki neprihvatljivih postupaka ekološki adekvatnim i kontrolisanim.

Implementacijom sistema upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2015 Vaša organizacija će:

Smanjiti negativan uticaj na životnu sredinu;

Smanjiti rizike od ekoloških incidenata u toku rada;

Izraditi planove za reagovanje u vanrednim situacijama;

Obezbediti stalnu usaglašenost sa zakonskim regulativom;

Smanjiti troškove rada;

Smanjiti rizik od kazni i sudskih procesa iz domena zaštite životne sredine;

Uštediti energiju i smanjiti potrošnju prirodnih resursa;

Poboljšati svoj imidž kod klijenata, lokalne zajednice i inspekcijskih organa.

"Misliti globalno, delovati lokalno" princip je ekološkog menadžmenta.

Saznajte više

Raspitajte se o ISO 14001:2015 i drugim standardima.