O standardu

Sistem menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2015 je međunarodni standard kojim se omogućava povezivanje svih delova organizacije u jedan dobro definisan sistem usmeren ka zadovoljavanju zahteva kupaca - klijenata. Implementacija sistema menadžmenta kvalitetom je od strateškog značaja za svaku organizaciju.

Sistem menadžmenta kvalitetom ISO 9001 je primenjiv u bilo kojoj organizaciji bez obzira na njen oblik, veličinu, delatnost, kao i na broj i vrstu uvedenih i sertifikovanih menadžment sistema ili standarda.

Usaglašavanje sa zahtevima i sertifikacija ISO 9001:2015 Vašoj organizacije doneće:

Povećanje zadovoljstva Vaših kupaca – klijenata;

Stvaranje mogućnosti za osvajanje novih tržišta i uvećanje udela na postojećem tržištu;

Uključenost svih zaposlenih i jasno delegiranje odgovornosti na svim nivoima;

Uspostavljanje sledljivosti proizvoda i procesa rada;

Poboljšavanje poslovne sposobnosti i produktivnosti organizacije;

Bolju iskorišćenost vremena i prostora rada;

Veće usmerenje na ostvarivanje poslovnih ciljeva i očekivanja kljenata;

Pružanje uverenja da je željeni nivo kvaliteta postignut i da se održava.

Implementacija sistema menadžmenta kvalitetom je od strateškog značaja za sve organizacije koje igraju tržišnu utakmicu.

Sertifikacijom uspostavljenog sistema menadžmenta kvalitetom obezbeđujete stalni nadzor Vaših procesa od strane međunarodno akreditovanih tela koja su specijalizovana za proveru i kontrolu standarda.

Dokažite svima da Vam je kvalitet na prvom mestu.

Saznajte više

Raspitajte se o ISO 9001:2015 i drugim standardima.