O standardu

Pojam društvene odgovornosti se često povezuje samo sa velikim organizacijama i sa njihovim filantropskim aktivnostima. Male organizacije ostaju negde po strani, često ne prepoznajući da mogu učiniti nešto što bi imalo nekog primetnog, pozitivnog efekta za društvo.

Sa druge strane, kad se posmatra uticaj malih i srednjih organizacija u čitavom svetu pa i u našoj zemlji, dolazi se do zaključka da su upravo one te koje su osnovni zamajac privrede. Iz tog razloga je od velikog značaja da se male i srednje organizacije ohrabre da na polju društvene odgovornosti preduzmu ono što je u njihovoj moći, a što istovremeno može dovesti do pozitivnih efekata za društvo ali i za njih same.

ISO 26000 standard na jedan sveobuhvatan i praktičan način treba da pruži pomoć svim organizacijama, bez obzira na njihovu veličinu i delatnost, da otkriju koja su to područja i na koji način mogu postići poboljšanja u pogledu društvene odgovornosti.

Standard je koncipiran na način da posluži - kako organizacijama kojima je bavljenje društvenom odgovornošću relativno novo, tako i onim organizacijama koja su dostigle visok nivo zrelosti po tom pitanju.

Standard ISO 26000:2010 se sastoji iz sledećih poglavlja:

Predmet i područje primene;

Termini i definicije;

Razumevanje društvene odgovornosti;

Principi društvene odgovornosti;

Prepoznavanje društvene odgovornosti i angažovanje interesnih grupa;

Uputstvo o ključnim temama društvene odgovornosti;

Uputstva o integrisanju društvene odgovornosti u organizaciju.

U pogledu malih i srednjih organizacija, u standardu se posebno naglašava da integrisanje društvene odgovornosti može da se izvrši putem praktičnih, jednostavnih aktivnosti i ne mora da bude složeno ili skupo. Zahvaljujući potencijalu da budu fleksibilnije i inovativnije, male organizacije naročito imaju mogućnosti za društvenu odgovornost, a njihovo najviše rukovodstvo obično ima neposredniji uticaj na aktivnosti organizacije.

Saznajte više

Raspitajte se o ISO 26000 i drugim standardima.