O standardu

Pod akreditacijom se podrazumeva zvanično priznanje da je neki akreditovani subjekat (Laboratorija ili Kontrolna organizacija) kompetentna da sprovodi specifične aktivnosti ocenjivanja usaglašenosti:

Ispitivanja ili etaloniranje u slučaju laboratorija;

Kontrolisanja u slučaju Kontrolnih organizacija.

Naš posao je da rad Laboratorije ili Kontrolnog tela usaglasimo sa zahtevima navedenih standarda i primenljivom zakonskom regulativom.

U projekat su uključeni konsultanti iz KULINA CONSULTING i tehnički eksperti iz relevantnih naučnih oblasti.

Na projektima akreditacije - Naši konsultanti će izvršiti:

Tumačenje zahteva standarda;

Pomoć u definisanju oblasti akreditacije i prijavi organizacije Akreditacionom telu;

Definisanje i formiranje potrebne dokumentacije;

Izradu poslovnika, procedura i upustava u skladu sa zahtevima standarda;

Obuku zaposlenih za rad u skladu sa zahtevima standarda i obuke za interne provere.

Akreditaciono Telo Srbije (ATS) izdaje sertifikat o akreditaciji i Rešenje o utvrđivanju obima akreditacije kojima se potvrđuje da laboratorije i kontrolna tela sprovode svoje aktivnosti u skladu sa ISO/IEC 17025 i ISO/IEC 17020.

Ovakvim organizacijama Akreditaciono telo daje na korišćenje simbol akreditacije u skladu sa Pravilima za korišćenje simbola akreditacije.

Dobijanjem sertifikata o akreditaciji laboratorija ili kontrolna organizacija je u svakom trenutku u stanju da svoje klijente uveri da su rezultati ispitivanja/etaloniranja/kontrolisanja, pouzdani, a samo ispitivanje/etaloniranje/kontrolisanje izvršeno na kompetentan način. Priznavanje svoje kompetentnosti laboratorija/ kontrolno telo ostvaruje kroz nepristrasno i nezavisno ocenjivanje, dokazujući pri tom da poslove obavlja na stručan način i u skladu sa zahtevanim standardima i uz stalnu mogućnost unapređenja svog rada.

Saznajte više

Raspitajte se o ISO 17020, ISO 17025 i drugim standardima.