O standardu

Nastao je kao odgovor na zahteve za očuvanje životne sredine, energetsku efikasnost i održivi razvoj.

Standard EN ISO 50001 je kompatibilan sa svim standardima iz serije sistema menadžmenta koje je objavila ISO organizacija i može se primeniti u svim organizacijama bez obzira na veličinu i delatnost.

Sistem menadžmenta energijom daje osnove za razvoj plana upravljanja energijom i rešavanja kritičnih aspekata energetske efikasnosti, uključujući upotrebu energije, merenje, praćenje, izveštavanje, razvoj i praksu javne nabavke, te druge promenljive koje se mogu meriti i pratiti.

EN ISO 50001 izričito zahteva da organizacija utvrdi indikatore preko kojih će pratiti učinak na polju energetske efikasnosti.

Sistem menadžmenta energijom EN ISO 50001 uključuje:

Upotrebu i potrošnju energije;

Merenje, praćenje i izveštavanje o upotrebi i potrošnji energije;

Razvoj i praksu javne nabavke za opremu, sisteme i procese koji koriste energiju;

Razvoj plana upravljanja energijom i drugim faktorima koji utiču na energetsku efikasnost, na koje organizacija može uticati i koje može pratiti.

EN ISO 50001 ne uključuje obavezujuće ciljeve za poboljšanje energetske efikasnosti, umesto toga, on osigurava okvir kroz koji svaka organizacija može postaviti i sprovoditi svoje ciljeve za poboljšanje energetske efikasnosti.

Standard je dizajniran za široku upotrebu u industrijskim postrojenjima, zgradama i drugim organizacijama.

Usvajanjem i primenom principa EN ISO 50001 moglo bi se uticati na smanjenje potrošnje energije na globalnom nivou do 60% u mnogim privrednim sektorima.

Saznajte više

Raspitajte se o ISO 50001 i drugim standardima.