O standardu

Sigurnost informacija kojima raspolaže Vaša kompanija postala je ključni faktor uspeha u današnjim uslovima poslovanja. Međutim sigurnost, pristupačnost i integritet informacija bilo da se one nalaze u elektronskom ili nekom drugom obliku nikada nije bila toliko ugrožena.

Implementiranjem standarda sistema menadžmenta bezbednošću informacija ISO/IEC 27001 osiguraće konzistentan mehanizam za upravljanje bezbednošću informacija, smanjiti mogućnost gubitka Vama značajnih informacija, steći poverenje poslovnih partnera.

Primena standarda posebno je namenjena organizacijama koje u svom poslovanju imaju interne ili eksterne informacione sisteme, podatke koji su poverljivi, čije funkcionisanje poslovnih procesa zavisi od informacionog sistema i ostalim organizacijama koje se žele prilagoditi potrebama današnje informacione sigurnosti.

Sistem menadžmenta bezbednošću informacija ISO/IEC27001 namenjen je organizacijama kao što su: banke, IT kompanije, finansijske i osiguravajuće kompanije, univerziteti, proizvođači automobilskih delova, pozivni centri, poreski organi i mnoge druge organizacije.

Prednosti od implementacije i sertifikacije ISO/IEC 27001 za kompaniju su:

Dokaz da je kompanija usaglašena sa zahtevima standarda i međunarodno priznatom praksom bezbednosti informacija;

Sticanje poverenja kupaca, dobavljača i ostalih zainteresovanih strana u bezbednost informacionog sistema kompanije;

Zaštite informacija na svim organizacionim nivoima;

Usklađenost sa relevantnim zakonima i drugim pravnim propisima;

Uštede nastale smanjenom mogućnošću gubitka poverljivih informacija.

Procena i upravljanje informacionim rizicima ključna je aktivnost u upravljanju informacionom bezbednošću Vaše organizacije.

Saznajte više

Raspitajte se o ISO/IEC 27001:2013 i drugim standardima.