O standardima

Rizik po zdravlje potrošača može se najefikasnije smanjiti ako su tačke opasnosti identifikovane. Preventini pristup odlikuje kodekse i standarde za bezbednosti hrane HACCP, ISO 22000, IFS i BRC. Sve je veći pritisak na proizvođače i distributere da pored zahteva za dobrom proizvođačkom i dobrom higijenskom praksom implementiraju i ostale sisteme za upravljanje bezbednošću hrane.

ISO 22000 - Sistem menadžmenta bezbednošću hrane

ISO 22000 je prvi međunarodni standard za bezbednost hrane koji specificira zahteve za sistem upravljanja bezbednošću hrane gde organizacija u lancu hrane mora da demonstrira svoju sposobnost da kontroliše opasnosti i da je proizvod bezbedan za konzumaciju.

Ovaj standard kombinuje sledeće ključne elemente radi osiguranja bezbednosti hrane:

Interaktivna komunikacija;

Sistem menadžmenta;

Prethodni programi;

Principi HACCP-a.

Međunarodno priznanje za uspostavljen i održavan sistem bezbednošću hrane.

BRC (BRITISH RETAIL CONSORTIUM)

BRC globalni standard za bezbednost hrane, prvo izdanje BRC-a datira iz 1998.godine i nastalo je kao potreba da se dobavljači hrane proveravaju od strane sertifikacionih tela u skladu sa jedinstvenim setom zahteva, čime bi se izbeglo dupliranje i dodatni posao prilikom provera dobavljača.

EBRC omogućuje distributerima hrane da se fokusiraju na tržišnu borbu ne brinući pri tome za bezbednost hrane.

BRC je izgrađen na setu zahteva zasnovanih na riziku.

Koristi koje donosi implementacija BRC-a:

Standard zasnovan na bezbednosti, zakonskim zahtevima i kvalitetu;

Jasni i detaljni zahtevi zasnovani na HACCP principima;

Dokumentovanost procesa;

Standardizovan format izveštaja;

Komplementarnost sa zahtevima ISO standarda i HACCP-a.

HACCP SISTEM - Analize rizika i kritične kontrolne tačke u proizvodnji hrane i pića na osnovu Codex Alimentarius Comission/RCP 1-1969 Rev. 4-2003

Evropska unija je uvrstila HACCP u svoje direktive, u Zakonu o bezbednosti hrane jasno navodi da subjekti u poslovanju hranom dužni su da uspostave sistem za osiguranje bezbednosti hrane u svim fazama proizvodnje, prerade i prometa hrane u skladu sa principima dobre proizvođačke i higijenske prakse i analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka.

HACCP sistem je sistem principa i metodologija, koji obezebeđuju proizvodnju zdravstveno ispravne hrane.

Sedam principa HACCP-a:

Identifikovanje svih proizvoda i sirovina;

Sprovođenje analize opasnosti;

Utvrđivanje kritičnih kontrolnih tačaka;

Postavljanje kritičnih granica;

Uspostavljanje sistema praćenja;

Uspostavljanje korektivnih mera;

Uspostavljanje procedure za verifikaciju HACCP sistema;

Zahtevi dokumentacije.

Slobodno se može reći da HACCP principi predstavljaju značajan deo i svih ostalih standarda za bezbednost hrane.

IFS pokriva sledeće oblasti

Usled rastućih zahteva potrošača, povećane odgovornosti prodavaca, globalizacije, kao i pooštravanja zakonskih obaveza, bilo je neophodno razviti standard za obezbeđenje kvaliteta i osiguranje bezbednosti hrane. Zbog pritiska različitih zahteva prema proizvođačima, a da bi te zahteve nekako ujednačili i uobličili, nemački i francuski trgovački lanci udruženi u svoja interesna udruženja HDE (G) i FCD (F), potpomognuti od ostalih internacionalnih lanaca, udruženi u IFS radnu grupu – razvili su International Food Standard - IFS.

Osnovni ciljevi IFS-a su:

Da poboljša bezbednost hrane i poboljša kvalitet proizvoda;

Da poboljša zaštitu i rast poverenja potrošača;

Da obezbedi upoređivanje i transparentnost kroz ceo lanac snabdevanja;

Da smanji troškove i uštedi vreme, kako dobavljačima tako i trgovinskim lancima;

Da uspostavi opšti standard sa jedinstvenim sistemom ocenjivanja;

Da radi sa akreditovanim sertifikacionim telima i visoko kvalifikovanim i ovlašćenim ocenjivačima.

Saznajte više

Raspitajte se o HACCP, ISO 22000, IFS, BRC i drugim standardima.