O standardu

Potrošači sve više tragaju za proizvodima koji su proizvedeni u skladu sa ekološkim i društvenim kriterijumima.

Kada predstavljaju svoj FSC logo, kompanije time dokazuju da drvo koje koriste (proizvodi na bazi drveta) potiče od šuma koje su gajene na održiv način.

Sertifikovane kompanije mogu postaviti svoj FSC logo direktno na proizvod i mogu ga koristiti za potrebe oglašavanja i marketinga.

FSC CoC standard je namenjen:

Primarnim prerađivačima drveta;

Drvoprerađivačkoj industriji;

Proizvođačima nameštaja;

Papirnoj industriji, štamparijama i izdavačima;

Trgovcima i distributerima drveta i papira.

Ako postajete deo nadzornog lanca (Chain of Custody) u drvnoj industriji, to znači:

Međunarodno priznato uverenje o dobroj poslovnoj praksi i proizvodima/usluzi kontrolisanog porekla i kvaliteta;

Formiranje i održavanje nadzornog lanca (Chain of Custody)- otvaranje puta ka stranima tržištima;

Izbegavanje provera od strane kupaca/poslovnih partnera;

Povećano proveravanje poslovnih partnera i potrošača;

Konkurentsku prednost nad nesertifikovanim kompanijama;

Mogućnost za osvajanja novih tržišta;

Zaštitu i poboljšanje proizvoda i orginalne marke.

Nakon implementacije i sertifikacije FSC CoC u organizaciji, bićete u mogućnosti da:

Vodite dokumentovani sistem kontrole FSC CoC;

Evidentirate svaki prijem robe - potvrda prijema;

Kontrolišete i razdvajate sertifikovane od nesertifikovanih proizvoda;

Identifikujete sertifikovanu robu;

Označavate bezbedne/kontrolisane proizvode i upotrebljavate logo sertifikacije;

Koristite FSC CoC znak sertifikacije na promotivnim materijalima Vaše organizacije.

Saznajte više

Raspitajte se o FSC CoC i drugim standardima.